Tijd voor waterveiligheid

Bron: Raden voor de leefomgeving en infrastructuur

Samenvatting uit RLI-Nieuwsbrief September 2011

‘Het advies ‘Tijd voor waterveiligeheid’is op 15 september 2011 gepresenteerd. De raden pleiten voor het verleggen van de focus van hoogwaterbescherming naar een risicobenadering: voorkomen van overstromingen, beheersen van de gevolgen en voorbereid zijn op noodhulp en herstel.’

Bezoek website RLI voor rapport, persbericht en video.