Riskmanagement: detailrisico’s consolideren

Urjan Claassen | Bron: Executive Finance

Integraal risicomanagement is een organisatiebrede aangelegenheid. Alle onderdelen van een organisatie zijn bij de risicomanagementcyclus betrokken. Afhankelijk van het hiërarchische niveau van betrokkenheid kan de mate van detail verschillen. Zo zal een proceseigenaar de gedetailleerde procesrisico’s nauwgezet volgen en de interne beheersing daarop aanpassen. Op directieniveau zal risicomanagement veel meer op hoofdlijnen worden gevolgd en zullen procesrisico’s op een geconsolideerd niveau worden beoordeeld. De focus ligt daar vooral op strategische risico’s.

Detailrisico’s consolideren
Om consistentie aan te brengen tussen risicomanagement op directieniveau en op lagere hiërarchische niveaus is het van belang om de detailrisico’s te consolideren in een organisatiebreed risicoprofiel. De voordelen van het organisatiebreed consolideren van risico’s zijn:

  • Beter inzicht: geconsolideerde risico’s geven alle betrokkenen een beter inzicht in de achtergronden, oorzaken en gevolgen van risico’s. Individuele risicomanagementverantwoordelijkheden kunnen beter in een organisatiebreed perspectief worden geplaatst;
  • Efficiëntie en besluitvorming: door risico’s te consolideren kan de efficiëntie van het risicomanagementproces worden verbeterd en de kwaliteit van besluiten worden verhoogd;
  • Simplificatie en rapportage: geconsolideerde risico’s simplificeren de weerbarstige praktijk op lagere niveaus. Managementrapportages en communicatie over risico’s worden daardoor effectiever;
  • Allocatie: geconsolideerde risico’s dragen bij aan een efficiënte en effectieve allocatie van middelen.

Lees meer