Risk & Resilience Festival 2019

Risk meets Resilience for a sustainable future

Universiteit Twente, het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) en Public Risk Management Organisation (PRIMO) organiseren op donderdag 7 november 2019 het Risk & Resilience Festival. Locatie: Campus Universiteit Twente te Enschede.

Op dit festival houden wij, PRIMO, een bijzonder pleidooi voor het relatief nieuwe vak public resilience management. Het is complex, omdat het over stedelijke en regionale systemen gaat met alle spelers en hun interacties daarbinnen. Het reikt veel verder eigenlijk dan de discussie over publieke waarden en publieke risico’s. De laatste zijn enkelvoudig. Resilience gaat over meervoudig en reikt veel verder dan het domein van risicomanagement. Het raakt in feite alle beleidsterreinen en het geheel van sturing op publieke waarden van steden en regio’s.

Nieuwe noodzaak

We leven in een tijd waar steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij mens, milieu en de welvaartgroei op harmonieuze wijze in balans dienen te zijn. Voornoemde is mede ingegeven door klimatologische veranderingen, technologische ontwikkelingen en de steeds verdergaande globalisering.

De huidige turbulente onzekere tijd  stelt  de waarde van risicoanalyse, gedetailleerde risicoplannen en uitgebreide risicostrategieën ter discussie. Het maakt ook het beantwoorden van de traditionele vragen op het gebied van risicobeheer lastiger: wat kan er fout gaan?, hoe waarschijnlijk is dat? Wat zouden de gevolgen zijn? Een onzekere toekomst betekent dat veel organisaties moeite hebben te voldoen aan de overdreven, vaak te gedetailleerde en te veel toegezegde plannen, in een tijd waarin de looptijd van de plannen – als gevolg van de snelle veranderingen – zelf wordt verkort.

Koop een ticket voor € 130,00

Het traditionele antwoord op dit probleem zijn risicoplannen en risicomanagement. Veel organisaties hanteren geavanceerdere planningsprocedures, meer geformaliseerde besluitvormingsprocessen en versterken het managementtoezicht met een duidelijkere toewijzing van verantwoordelijkheid (en schuld). Er zijn echter weinig aanwijzingen dat deze werkwijze het onbekende kan “temmen” of het succespercentage van risicovolle inspanningen significant hebben vergroot. Paradoxaal genoeg is de minimale vereiste om de uitkomst te leren, vaak om door te gaan en te kijken wat er gebeurt.

Resilience

Resilience (veerkracht) is een alternatieve benadering, voortkomend uit studie naar ecologische systemen waarbij deze zich aanpassen aan turbulente veranderingen – zonder het gebruik van vooruitziende blik. Veerkracht betekent simpelweg ‘rebounden’. Veerkracht is bedoeld om voorspelling te vervangen door het vermogen om onvoorziene gebeurtenissen op te nemen, onder te brengen of te exploiteren, in welke vorm dan ook. Het is derhalve interessant te onderzoeken waarom sommige organisaties in staat zijn om te slagen ondanks – of zelfs vanwege – verrassingen, terwijl anderen falen.

Door de interactie tussen mens en machine verandert onze wereld schoksgewijs maar soms ook bijna ongemerkt. Als organisaties niet in staat zijn zich aan te passen aan deze veranderingen, kunnen zij niet overleven. Organisaties moeten weerbaar zijn om te anticiperen en te reageren op bedreigingen en kansen.

Willen wij, als Nederlandse samenleving, bestaansrecht behouden? Hierop luidt een volmondige ‘ja’. En daarom moeten we samen én als individu veerkrachtig omgaan met deze ontwikkelingen. Ze bieden kansen waar wij allemaal van kunnen profiteren. Door risico’s gezamenlijk het hoofd te bieden, kunnen we ze ‘resilient’ maken. De ISO-norm (ISO/DIS 22316) onderstreept deze norm voor ‘security and resilience’. Evengoed is die veerkracht niet alleen voor organisaties, maar ook voor individuen een strategisch doel. Deze thema’s staan dan ook centraal tijdens het Risk & Resilience Festival.

PRIMO en Universiteit Twente over Regionale Resilience

PRIMO is partner van de Universiteit Twente en werkt thans aan een gezamenlijke leergang ‘Regionale Resilience’. De leergang is gericht op het versterken ervan. In internationaal verband is PRIMO verbonden met de Europese Vereniging van Gemeentesecretarissen (UDITE) en het Europees Instituut of Public Administration. De laatste jaren heeft PRIMO geparticipeerd in projecten en ronde tafels op dit gebied. Zij brengt deze ervaringen in op dit festival.

Programma

Het Risk & Resilience Festival heeft naast de Main Stage de volgende thema’s: Resilience, Strategy, Legal & Compliance, Technology, Finance, Human, Operations & Safety, Data en Human. Al deze velden raken het publieke domein en haar besturing.

 

Risk & Resilience Festival

Enschede, 7 november 2019. PRIMO is organiserend partner met Universiteit Twente. Thema is ‘Risk meets resilience for a sustainable future’. Het festival is een ontmoetingsplaats en dient als inspiratiebron voor elke medewerker en bestuurder in het publieke domein. Verken wat de laatste ontwikkelingen op het vakgebied zijn, welke innovaties zich aandienen, waar je kennis kunt halen of kunt brengen.

Het nieuwe zoemwoord in het openbaar bestuur is ‘Resilience’

Jack Kruf In aanloop naar het Risk en Resilience Festival te Enschede, 7 november 2019 is het goed in te zoomen op het complexe begrip ‘resilience’. Een herpublicatie van een eerder geplaatst artikel (18 maart 2018) van mijn hand. Op het Festival in het najaar verzorgen Universiteit Twente en PRIMO een speciaal programma, mede in internationale context, over dit onderwerp. […]

Systeemrobuustheid in het waterbeheer

Marjolein Mens* | 2015 Over het voorkomen van onacceptabele schade De maatschappelijke gevolgen van overstromingen en droogte nemen toe Overstromingen en droogte hebben wereldwijd steeds grotere maatschappelijke gevolgen. Ook neemt de kans op deze gebeurtenissen waarschijnlijk toe door klimaatverandering. Waterbeleid richtte zich tot op heden op het voorkómen van overstromingen of droogte, door bijvoorbeeld dijken te bouwen of reservoirs aan […]

The age of resilience

Prof. dr. Theo Toonen, Decaan Universiteit Twente Wat is risicomanagement zonder resilience? Theo Toonen, decaan aan de Universiteit van Twente:  ‘In een voortdurend en in het huidige tijdsgewricht vrij heftig veranderende wereld red je het niet met alleen het managen van crises en risico’s, hoe belangrijk in zichzelf ook. Deze tijd vraagt ook om weerbaarheid, robuust aanpassingsvermogen en de institutionele en […]

Resilience ISO 22316 standaard

Jack Kruf Met het Risk & Resilience Festival op 7 november 2019  te Enschede in aantocht  is het goed het aspect van resilience eens nader te belichten. De komende maanden doet PRIMO dit vanuit diverse perspectieven. Een start met de ISO standaard voor resilience. De ISO 22316 standaard is gepubliceerd in het voorjaar van 2017 en is ontwikkeld door het  ISO/TC 292 – Veiligheid […]

De stad Enschede, haar ziel en publiek risicomanagement

Op 8 november 2018 geven Jan Willem Kradolfer, gemeentesecretaris van de gemeente Enschede, en Jack Kruf, directeur PRIMO Nederland, een inkijk in de ziel van de stad Enschede en de wijze waarop gestuurd wordt op waarden. En hoe zij stuurt, in scenario’s denkt, unieke verbindingen legt en strategie als vak herontdekt, terugbrengt in het hart van publieke sturing én werkend […]

Trias Aquatica: de basis voor gedegen publiek risicomanagement

Technologie verandert de wereld. Nederland incluis. Ons land scoort steevast hoog op het gebied van innovatie, kwaliteit van onderwijs, onderzoek en digitalisering. Hoe klein we ook zijn, we durven grootse impact te maken op terreinen als energie en zorg. Op het Risk & Resilience Festival in Enschede, op 8 november a.s. onderzoeken de Universiteit Twente, het Genootschap voor Risicomanagement en […]

Risk & Resilience Festival: tips Professor Mariëlle Stoelinga

Mariëlle Stoelinga – Professor in IT Risk Management binnen ‘Formal Methods and Tools’ aan de Universiteit Twente en het ‘Department of Software Science’ aan de Radbout Universiteit geeft u inzichten & tips over het thema ‘Data’ op het Risk & Resilience Festival. Zij wordt geïnterviewd door Josca Lansink en Judith Weijgers, B2B Marketeers Online & Content van Professional Learning & Development aan de […]

Risk & Resilience Festival, 8 november 2018

Op donderdag 8 november 2018 proberen Universiteit Twente, het Genootschap voor Risicomanagement en de Public Risk Management Organisation (PRIMO) een state-of-the-art treffen te bieden. Het Risk & Resilience Festival 2018. De dag biedt een ontmoetingsplaats voor denkers, adviseurs, managers, controllers, bestuurders en studenten voor wat ons allemaal fascineert: de besturing van onze dynamische samenleving, haar uitdagingen, innovaties en oplossingen. Een […]

Adviseren met impact

Marlies Ypma, werkzaam bij de Auditdienst Rijk  (ADR), is een van de sprekers tijdens het Risk & Resilience Festival van de Universiteit Twente op 8 november aanstaande. Een gesprek over het festival en haar bijdrage eraan. Hoe risicomanagement tot leven te wekken met kennis over menselijke gedrag? In het programma van het festival staat Ypma ingedeeld bij het thema ‘Human’. Ze […]

Acatech PortrŠts Foto: Andreas Heddergott

Ortwin Renn: “Strategieën vergroten weerstand organisaties & samenleving”

Op 8 november organiseren Universiteit Twente, het Genootschap voor Risicomanagement en PRIMO het Risk & Resilience Festival. Professor Ortwin Renn (foto Andreas Heddergott) zal in zijn keynote een duidelijke relatie leggen tussen risicomanagement en resilience. Hij zal hierbij ingaan op de mogelijkheden die specifieke risicomanagement strategieën bieden om het weerstands-vermogen (de resilience) binnen organisaties en de samenleving als geheel te vergroten. […]

Waarom Risk & Resilience Festival?

Door Dick Wijnveen | Professional Learning & Development (BMS) – Universiteit Twente / Design & Development CESIM BENELUX Het originele artikel is te vinden op LinkedIn en geschreven door Dick Wijnveen. “Op 8 november 2018 organiseert de Universiteit Twente in samenwerking met het Genootschap voor Risicomanagement en PRIMO, de 2e editie van het Risk & Resilience Festival op de Universiteit Twente […]