Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing

Beeldmerk Oldeman R.A.A. (1990) Forests: Elements of Silvology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, p 82/C. ©Governance Connect.

Focus: ‘Bevordering van integraal denken en handelen’.

(in samenwerking met Stichting Civitas Naturalis)

Doel van de lezing is om het denken over en het toepassen van een integrale (systeem)benadering in de publieke besturing te bevorderen. De hoogste vorm van publiek risicomanagement immers is rentmeesterschap. Sinds haar oprichting in 2005 constateert PRIMO, in Europees verband werkend, dat verreweg de meeste publieke risico’s – die van mens, samenleving en natuur – ontstaan door gebrek aan afstemming. Het huidige landschap van denken over en het feitelijk bereiken van meer afstemming, dit op tal van maatschappelijke en economische vraagstukken, is veelal gefragmenteerd en gesegmenteerd.

Hoe integrale en holistische besturing van publieke vraagstukken kan worden ontworpen én bereikt, is op zichzelf al een uitdagend vraagstuk. De huidige vormen van risicomanagement kosten vaak veel geld, blijken voor de top van de organisaties vaak niet bruikbaar, zijn niet effectief in hun sturing of geven een schijngevoel van zekerheid of controle. Het aantal publieke risico’s neemt in rap tempo toe en veroorzaakt toenemende systeemstress of -uitval. Publiek risicomanagement is dus hard aan vernieuwing toe, in denken én in handelen. Deze lezing prikkelt en zet aan tot gedachtevorming hierover.

Het ligt voor de hand de mogelijkheden voor een dergelijke aanpak van publieke vraagstukken te verkennen vanuit het uitgebreide integrale kennisdomein van de systeemleer, in dit geval van natuurlijke ecosystemen. De samenleving, inclusief haar besturing, kan immers worden beschouwd als ecosysteem. Met de opkomst van begrippen als resilience ontwikkelt het bewustzijn en het denken over een integrale aanpak zich in rap tempo. De noodzaak wordt meer en meer gevoeld.

Zouden we dus kunnen leren van de wetenschappelijke kennis over één van de meest complexe ecosystemen op aarde, het tropisch regenwoud, teneinde de publieke besturing van vraagstukken in onze provincies en steden te verbeteren? Kan de kennis vanuit dit domein voor de bevordering van een meer holistische publieke besturing van vraagstukken worden aangewend? De lezing is ingesteld om dit te ontdekken en te verkennen.

Prof. dr. ir. Roelof A.A. Oldeman (emeritus)

Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman (emeritus) heeft, met zijn vrouw Wil Oldeman-Helder aan zijn zijde, wereldwijd veel betekend in de begripsvorming van ecosystemen. Hij heeft de samenhang der dingen in het woud en haar samenleving verklaart, toegankelijk en vooral begrijpelijk gemaakt. Het is duidelijk wat zijn wereldwijde betrokkenheid is geweest bij systeem-vraagstukken inzake bos én samenleving.

Het gedachtegoed van zijn werk is verder uitgebouwd in de dissertaties van zijn 39 promovendi (waarvan 5 cum laude), die thans werkzaam zijn over de hele wereld. Onder hen zijn professoren, ministers, rentmeesters en (duurzaam) ondernemers. Zij werken aan tal van projecten en trajecten waarbij telkens mens, samenleving en natuurlijke ecosysteem in de besturing met elkaar verbonden zijn.

De holistische en wetenschappelijk onderbouwde manier van kijken en handelen van Professor Roelof Oldeman is voor PRIMO een inspiratie om op systeemdenken gebaseerde publieke besturing verder te verkennen. Het kan helpen bij de zoektocht hoe publiek waarde- en risicomanagement in het politieke, bestuurlijke en ambtelijke domein kan winnen aan kracht en impuls.

De 1e lezing is gegeven te Ede op 12 oktober 2018 door Dr. Frank J. Dietz van het Planbureau voor de Leefomgeving. De 2e lezing is gegeven te Delft op 24 januari 2020 door Mr. J. (Hans) Krul, gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Delft. Beide lezingen zijn met toestemming van Professor dr. ir Roelof A.A. Oldeman en ir. Jack P. Kruf gebruikt door PRIMO Nederland. De lezing is onder eigendom geplaatst van Stichting Civitas Naturalis. Het concept van ontwikkeling van de lezing is gestart in 19 januari 2016 door Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman en ir. Jack P. Kruf. Zij is gefinaliseerd op 1 maart 2018.