Privacyverklaring PRIMO Nederland

De Europese vlag.

Vanaf 25 mei 2018 is iedere organisatie verplicht zich aan de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), te houden.

PRIMO Nederland vindt het van groot belang dat er bewust en respectvol wordt omgegaan met de persoonsgegevens van haar leden en partners, van haar lezers van de nieuwsbrief Focus en netwerkbrief Privilege, alsmede van de deelnemers aan haar activiteiten.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen uit de privacywetgeving. We hebben onze privacyverklaring op deze wetgeving hierbij aangepast.

Privacyverklaring

  • Er verandert niets aan de huidige instellingen of de manier waarop de gegevens worden verwerkt.
  • De leden en hun contactpersonen zijn formeel geregistreerd in ons ledenbestand.
  • De door ons gebruikte formele persoonlijke gegevens beperken zich tot naam, functie, organisatie en emailadres.
  • De persoonlijke gegevens delen wij met niemand.
  • Het ledenbestand wordt exclusief beheerd door het secretariaat van onze vereniging in een separaat bestand en is daarmee in veilige handen.
  • Wij gebruiken deze gegevens nooit voor andere doeleinden dan voor die van de vereniging, zoals om u te informeren over de activiteiten van de vereniging, haar publicaties of nieuwsdeling, u uit te nodigen voor bijeenkomsten of te attenderen op relevante ontwikkelingen.
  • De gegevens die op de factuur van de leden of toeleveranciers staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
  • Voor onze website maken wij geen gebruik van cookies.
  • Wilt u geen nieuwsbrief van ons meer ontvangen, meldt u dan hiervoor af. Dit kan onderaan de nieuwsbrief.
  • Wilt u geen netwerkbrief meer ontvangen geef dit dan door aan ons secretariaat.

Datum

Deze privacyverklaring is opgesteld op 23 mei 2018.

Rechten

We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij de betrokken personen daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, zullen wij de mogelijkheid bieden daar bezwaar tegen te maken.

Contact

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via onze administratie.