• Academie

PRIMO heeft een 1-daagse masterclass ontwikkeld om overzicht te bieden in de meeste voorkomende huidige publieke risico’s en methoden voor risicomanagement. Zij heeft met EIRM een certificaat ontwikkeld in de vorm van een online course. Zij bevordert publiek risicomanagement door middel van een award en voert op verzoek onderzoek uit. PRIMO is betrokken in het wetenschappelijk onderwijs en werkt daarin samen met onder meer de Universiteit Twente, St. Thomas University en Malta University. Onze portfolio:

Leergang ‘Regionale Resilience’

Strategische focus: ‘Samen leren en werken’. In de afgelopen jaren is de leerbehoefte van onze leden geleidelijk aan in kaart gebracht. PRIMO heeft op basis daarvan een leerprogramma ontwikkeld, waarbij het versterken van kennis en vaardigheden voor goede waarde- en risicomanagement uitgangspunt is. Het investeren in capaciteit, kwaliteit en vermogen van mens en organisatie is een leidend principe, dit om […]

Certificaat

PRIMO leden hebben toegang tot een introducerende online course op het gebied van risicomanagement. EIRM (European Institute for Risk Management) heeft deze cursus in samenwerking met Professor Peter C. Young ontwikkeld. De cursus is vertaald in nauwe samenspraak met professor Joop Halman van de Universiteit Twente. De online course leidt tot een officieel Certificaat in Risicomanagement en is opgezet als een flexibele online cursus, […]

PRIMO Risk Management Award

Focus: ‘Aandacht voor het goede voorbeeld’. De PRIMO Risk Management Award is ingesteld in 2007 door het bestuur van PRIMO Europe. Hij heeft als doel de resultaten, inspanningen en gevolgde werkwijzen te erkennen, die gericht zijn op bewustwording, ontwikkeling en implementatie inzake goede publieke besturing en waarbij risicomanagement heeft geleid tot aantoonbare schepping of behoud van publieke waarden. Zij is […]

Risk Survey

Carried out in April-August 2009 Introduction The core goals of PRIMO are focused on the holistic heart of risk management within the public sector and on public risk at his own. It is in the heart of the triangle ‘public policy, public management and society and its natural environment’. Within this ‘triangle’ that the powers and developments of all three […]