Partnerschap

forth-bridge

Programma

PRIMO Nederland is er voor organisaties waar een adequaat risicomanagement van groot belang is. Bent u geïnteresseerd om partner van PRIMO Nederland te worden?

Organisaties en bedrijven hebben met een partnerschap de unieke kans voor promotie en profilering bij nationale en internationale beslissers, belangenorganisaties, opinieleiders en managers/adviseurs in zowel de publieke als de private sector. PRIMO Nederland werkt vanuit de basis met drie niveaus van partnerschap:

Partnerschap Goud (50.000 euro/jaar)
* Bedrijfsmerk als logo/banner zowel in Nederland als op Europees niveau op voorpagina website
* Bedrijfsmerk als logo/banner in Nederlandse nieuwsbrief
* Bedrijfsmerk als logo/banner op partnerpagina
* Automatische ondersteuning van jaarlijks PRIMO-congres met voorkeurspositie stand en presentatie-mogelijkheid tijdens congres
* Bevoegd tot het organiseren van workshop op jaarlijks PRIMO-congres
* Bevoegd tot het organiseren van één ronde tafel per jaar onder vermelding van het partnerschap met PRIMO Nederland
* Inclusief lidmaatschap tot 50 personen

Partnerschap Zilver (25.000 euro/jaar)
* Bedrijfsmerk als logo/banner in Nederland op voorpagina website
* Bedrijfsmerk als logo/banner in Nederlandse nieuwsbrief
* Bedrijfsmerk als logo/banner op partnerpagina
* Bevoegd tot het organiseren van één ronde tafel per jaar onder vermelding van het partnerschap met PRIMO Nederland
* Inclusief lidmaatschap tot 25 personen

Partnerschap Brons (10.000 euro/jaar)
* Bedrijfsmerk als logo/banner in Nederlandse nieuwsbrief
* Bedrijfsmerk als logo/banner op partnerpagina
* Inclusief lidmaatschap tot 10 personen

De exacte prijsstelling van de contracten is mede afhankelijk van de mate waarin ook (in natura) producten en diensten, die dienend zijn aan de doelen van de vereniging, aan PRIMO Nederland kunnen worden geleverd.

De gemaakte afspraken inzake geldelijke bijdrage, alsmede de levering van specifieke informatie, producten of diensten worden in dit contract vastgelegd.

Zichtbaarheid

Organisaties en bedrijven hebben met een partnerschap de unieke kans voor promotie en profilering bij nationale en internationale beslissers, belangenorganisaties, opinieleiders en managers/adviseurs in zowel de publieke als de private sector.

Partnerschap levert directe zichtbaarheid op door strategische plaatsing van logo’s, referentiepagina en een directe weblink naar de eigen homepage. Het is ook mogelijk om het woonadres, email-adres en uw eerste contactpersoon toe te voegen.

Partnerschap omvat ook de mogelijkheid om personen als lid aan te melden. Dit betekent dat daarmee toegang wordt verkregen tot de webbibliotheek, exclusieve opleidingen voor leden alsmede (voor de niet-publieke sector alleen op uitnodiging) tot de kenniskringen van PRIMO Nederland.

Het is mogelijk om contracten voor Nederland af te sluiten voor een periode van 1 tot 3 jaar.

Word partner

Indien uw organisatie partner wil worden van PRIMO Nederland, neem dan contact op met de directeur Eric Frank,  een van onze bestuursleden of ons secretariaat.