Organisatie

Het bestuur van onze vereniging is op 28 augustus 2020 gekozen door de algemene ledenvergadering. De samenstelling en taakverdeling is als volgt:

  • Martin van der Bijl, lid. Martin is werkzaam bij de Regio West-Brabant. >>
  • Dr. Ellen Gehner, Msc., lid. Ellen is adviseur risicomanagement van de provincie Zuid-Holland. >>
  • Wouter Slob MSc., penningmeester. Wouter is secretaris-directeur van het Waterschap Zuiderzeeland tevens bestuurslid van PRIMO Europe. >>
  • Mr. Saskia Wiersma, lid. Saskia is voormalig gemeentesecretaris van de gemeente Zevenaar. >>
  • drs. J.P.R. (Jan Paul) Woudstra, voorzitter. Jan Paul is gemeentesecretaris van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. >>

Directeur (tot 1 september 2020) is ir. Jack P. Kruf, tevens president PRIMO Europe. >>

Directeur (vanaf 1 september 2020) is Frank Havik. >>

Het bestuurssecretariaat wordt verzorgd door Esther van Zijp, admin@primonederland.eu

Ambassadeur van de vereniging is Prof. dr. Peter B. Boorsma (em.).