Ontwikkeling digitale dienstverlening bij gemeenten staat stil

Bron: Ernst & Young

“17 sept – Vooruitgang in de ontwikkeling van het digitale loket waar burgers en ondernemers interactief producten en diensten afnemen lijkt stil te staan. Producten die eerder interactief afgenomen konden worden, worden nu niet meer beschikbaar gesteld. Dit blijkt uit de benchmark digitale dienstverlening 2010 van Ernst & Young.

Ernst & Young heeft dit jaar voor de vijfde keer onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening van alle Nederlandse gemeenten. Guill van den Boom van Ernst & Young: ‘Waar wij in de jaren 2006 tot en met 2009 een duidelijke vooruitgang constateerden van de volwassenheid van digitale dienstverlening, blijkt dit in 2010 minimaal. Verdere ontwikkeling van interactieve digitale dienstverlening lijkt stil te staan. Bij een aantal diensten constateren wij zelfs een afname in digitale volwassenheid.

Diensten die voorheen via het digitale loket beschikbaar waren, zoals het doorgeven van een verhuizing, worden door een aantal gemeenten niet meer aangeboden.’ Mogelijke oorzaken hiervan zijn het stopzetten van het project eFormulieren, het blokkeren van delen van het digitale loket ten behoeve van onderhoud en het niet meer beschikbaar stellen van pagina’s zonder gebruik van DigiD…

Hoewel de zoekmachines van gemeenten zijn verbeterd functioneren deze vaak nog niet naar behoren. Met name blijken de zoekmachines opvallend slecht om te kunnen gaan met taalfouten. Consequentie is dat na grote investeringen in digitale dienstverlening de burger alsnog vaak niet de aangeboden diensten kan vinden. Om de burger en het bedrijfsleven centraal te stellen moeten de doelstellingen uit het Nationaal Uitvoerings Programma nog verder worden doorgevoerd en de webrichtlijnen worden toegepast.

Site Ernst & Young