“Omgaan met risico’s hoort tot DNA van management”

Martin van Staveren

Met het lopen van risico’s is in principe niets verkeerd. Beter nog: het is inherent aan de strategische lijn die door een bedrijf gevolgd wordt. De grote uitdaging bestaat er echter in op een adequate manier met die risico’s om te springen, en net op dat punt wordt de rol van de CFO interessant. Lees meer