Lidmaatschap

DSC_0668

U bent welkom bij onze vereniging. Een netwerk van publieke leiders, algemeen directeuren, managers, adviseurs en experts. Het lidmaatschap biedt u diverse voordelen:

Nationaal én internationaal netwerk
Een ledennetwerk van provincie- en gemeentesecretarissen, waterschapssecretarissen/-algemeen directeuren, professionals, managers, controllers en specialisten op het gebied van publiek risicomanagement in Nederland. En door de koppeling met PRIMO Europe ook een internationaal netwerk. Al met al een grote bron van kennis. Naast lid van PRIMO Nederland bent u automatisch lid van PRIMO Europe en heeft daarmee toegang tot het internationale netwerk.

Alle lidmaatschapsbijdragen worden door PRIMO Nederland ingezet om de doelen van de vereniging tot realisatie te brengen.

Een portfolio waarmee u verbindingen legt

 • Alle literatuur en nieuws bij de hand. Wij beschikken over een online Bibliotheek. Het met elkaar in contact brengen van personen, kennis en ervaring staat hierbij voorop.
 • Samenspraak met Dialoog en Dentank.
 • U heeft toegang tot de Nieuwsportaal met recente berichten in de media over het managen van risico’s.
 • Wij bieden gerichte opleidingen en trainingen
 • Toegang PRIMO Nederland ontwikkelde online cursus. Verbreedt uw kennis en leg een basis voor beleid en implementatie van risicomanagement in uw organisatie.

Privilege voor leden

 • Toegang tot nationaal en internationaal netwerk.
 • De leden ontvangen een 25% korting ten opzichte van niet-leden op bepaalde producten en diensten.
 • Onderlinge kennisuitwisseling is exclusief voor leden.
 • Gratis toegang tot PRIMO-bijeenkomsten.
 • Deelname is altijd in overleg en afhankelijk van locatie, focus en thema.
 • Korting op seminars  en congressen waarin PRIMO participeert.

PRIMO
PRIMO is een kennisinstituut dat haar leden ondersteunt bij de inrichting van haar besturing met als oogmerk het bereiken van waarden, het borgen van de resilience en het mitigeren van risico’s. Zij beschouwt zichzelf als partner, meta-adviseur en bevorderaar van de organisatiekracht van haar leden.

PRIMO is een non-profit organisatie, een vereniging. De opbrengsten van haar producten en diensten worden direct geïnvesteerd in de doorontwikkeling ervan, het versterken van het netwerk en partnerschappen, in kennisdeling en het stimuleren van good governance in de meest brede zin.

PRIMO staat op het standpunt dat naast de eigen aanpak van organisaties, de markt voldoende kennis en expertise heeft te bieden om, waar leden die nodig achten, te voorzien in analyses en organisatieadviezen. PRIMO kan haar leden daarin adviseren.

Aanmelden en afmelden
Geef u op als lid van PRIMO Nederland via Esther van Zijp van ons secretariaat, e-mail admin@primonederland.eu

Een lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar. Aanmelden kan gedurende het gehele jaar. Aanvragen voor een lidmaatschap, zowel individueel als collectief, dienen bij de directie te worden ingediend en worden door het bestuur individueel beoordeeld. Opzeggen van het lidmaatschap met ingang van enig jaar dient statutair schriftelijk te geschieden uiterlijk drie maanden voor de ingangsdatum van opzegging, dus vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

Prijzen

De prijzen van lidmaatschappen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De bedragen zijn exclusief btw en voor 2019 als volgt:

Publieke instellingen

 •  Individueel: behorend tot gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio: € 250,- per jaar.*
 • Collectief gemeenten > 15.000 inwoners: € 750,- per jaar.
 • Collectief gemeenten > 15.000 inwoners en <  50.000 inwoners en verbonden partijen als veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, GGD’s: € 1.500,- per jaar.
 • Collectief gemeenten > 50.000 inwoners en provincies, waterschappen, woningcorporaties: € 3.000,- per jaar.

Commerciële en private instellingen

 • Individueel: € 500,- per jaar.
 • Collectief: € 6.000,- per jaar

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

 

Onze leden

  Functies Gemeentesecretarissen Directeuren Afdelingshoofden Controllers Adviseurs Coördinatoren risicomanagement en veiligheid. Organisaties Gemeenten Provincies Veiligheidsregio’s Waterschappen Advies- en onderzoeksbureaus Koepelorganisaties Universiteiten en Hogescholen Leden Amersfoort Assen Almere Amsterdam Breda Delft Den Haag Deventer Ede Eindhoven Enschede Groningen Haarlem Heerhugowaard Helmond Leeuwarden Medemblik Oss Pijnacker-Nootdorp Roosendaal Rotterdam Tilburg Utrecht Provincie Flevoland Provincie Noord-Brabant Provincie Overijssel Provincie Zuid-Holland Hoogheemraadschap Delfland Hoogheemraadschap Hollands […]