Good Governance: de leidraad voor goed bestuur en management

Bron: Overheidsmanagement

Auteur: Prof. J. Bossert, Public Governance van de Universiteit Nyenrode

Public Governance staat de laatste jaren meer en meer in de belangstelling als invalshoek voor effectief bestuur en management in de publieke sector. Zo geeft het ministerie van Financiën aan dat: ‘op diverse plaatsen binnen en rondom de rijksoverheid de begrippen governance, toezicht en ministeriele verantwoordelijkheid nader worden uitgewerkt en geoperationaliseerd, bijvoorbeeld in de vorm van doorlichtingen. Al deze activiteiten zijn er vooral op gericht vast te tellen waar de minister risico’s zouden kunnen lopen als het gaat om het kunnen waarmaken van zijn ministeriele verantwoordelijkheid.’
In dit artikel wordt er uitgelegd wat Public Governance precies inhoudt. Tevens worden de vier deelprocessen van Public Governance uitgewerkt. Deze vier deelprocessen zijn: sturen, beheersen, toezicht, verantwoorden.

Download artikel